ब्रिजवनमा NAQ को दशैं कार्यक्रम, ‘फुटबल खसी म्याच’ मुख्य आकर्षण